Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Antet-Header-1-1030x226.jpg

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului (OGP) este cresterea calitatii vietii persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate acoperite de cele doua grupuri de actiune locala partenere in proiect.
Abordarea va fi integrata urmarind cele trei dimensiuni ale calitatii vietii:

 • nevoile materiale
 • nevoilor sociale si
 • nevoile de dezvoltare personala.


Atingerea obiectivului general va avea impact asupra reducerii saraciei in comunitatile acoperite de cele doua teritorii GAL precum si asupra cresterii gradului de ocupare a persoanelor si de incluziune a persoanelor din grupul tinta inclusiv a celor apartinand minoritatilor rome.

Obiectivele specifice ale proiectului

OSP1 – Dezvoltarea capacitatii administrative a solicitantului de a furniza servicii sociale si socio – medicale in conformitate cu
standardele de calitate si legislatia specifica.
Se vor dezvolta doua servicii:

 • Serviciu social – Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club) cod 8810 CZ-V-II, adresat persoanelor
  varstnice avand standardele minime de calitate prevazute in Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protecþie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat si cantinele sociale, Anexa 6,
 • Serviciu socio – medical de Asistenta comunitara cod 8899 CZ–PN–V, conform standardelor prevazute in Ordinul 29/2019 mentionat mai sus, anexa 7.
 1. OSP2 – Cresterea accesului persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala la servicii sociale si socio-medicale operationalizate prin proiect.
  Un numar de 252 de persoane apartinand grupului tinta vor fi incluse in servicii sociale respectiv socio-medicale infiintate prin Submasura 19.2 PNDR.
  Serviciile vor raspunde nevoilor sociale si socio-mediale concrete ale beneficiilor elementul de referinþta pentru identificarea nevoilor si pentru masurile propuse sa fie la nivelul familiei respectiv al gospodariei
 2. OSP3 – Cresterea accesului pe piata muncii inclusiv prin ocupare pe cont propriu a persoanelor apartianand grupului tinta.
  Din cele 126 de persoane care vor beneficia de masuri de ocupare, un numar de 63 vor dobandi o calificare si un numar de 32 vor fi antrenate intr-o activitate economico-sociala de tip salarial sau pe cont propriu.