RECRUTAM COORDONATOR DE PROIECT

10.05.2021

Idas Group SRL în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER„, Cod proiect:139717 ce urmeaza sa fie finantat in cadrul POCU 2014 – 2020 Componenta 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC recruteaza personal pentru:

 • COORDONATOR PARTENER cod COR 112029

Cerinte privind ocuparea posturilor

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 4 ani
 • Experienta solicitata: experienta in managementul proiectelor de minim 5 ani
 • Competente solicitate in managementul proiectului dovedite prin certificat de absolvire curs manager de proiect.

Documente necesare in dosarul de candidatura

 • CV-ul (în format Europass) , indicând funcția/rolul în proiect, datate şi semnate de către titular pe fiecare pagină,
 • Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii şi experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect

Termen de depunere documente: 10.06.2021

Modalitate de depunere – prin e-mail la adresa office@idasgroup.ro

_______________________________________________________________________

ANUNT DE RECRUTARE PERSONAL

12.04.2021

Idas Group SRL în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER„, Cod proiect:139717 ce urmeaza sa fie finantat in cadrul POCU 2014 – 2020 Componenta 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC recruteaza personal pentru:

 • COORDONATOR PARTENER cod COR 112029
 • EXPERT ACTIVITATI MICROREGIONALE cod COR 242406
 • EXPERT FORMARE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA cod COR 242401

Cerinte privind ocuparea posturilor

Coordonator partener

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 4 ani
 • Experienta solicitata: experienta in managementul proiectelor de minim 5 ani
 • Competente solicitate in managementul proiectului dovedite prin certificat de absolvire curs manager de proiect.

Expert activitati microregionale

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 3 ani
 • Experienta solicitata: Gestionare programe de formare/Formator/Manager formare/Expert proiecte – 3 ani
 • Competente solicitate FORMATOR cod COR 242401 sau echivalent.

Expert formare dezvoltare antreprenoriala

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 3 ani
 • Experienta solicitata: experienta in formare antreprenoriala si/sau consultanta in initierea, dezvoltarea, implementarea planurilor de afaceri – 3 ani
 • Competente solicitate FORMATOR cod COR 242401 sau echivalent.

Documente necesare in dosarul de candidatura

 • CV-ul (în format Europass) , indicând funcția/rolul în proiect, datate şi semnate de către titular pe fiecare pagină,
 • Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii şi experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect

Termen de depunere documente: 19.04.2021

Modalitate de depunere – prin e-mail la adresa office@idasgroup.ro

_______________________________________________________________________

Data: 12.02.2021

Idas Group SRL în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER„, Cod proiect:139717 ce urmeaza sa fie finantat in cadrul POCU 2014 – 2020 Componenta 1 – Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC recruteaza personal pentru:

COORDONATOR PARTENER cod COR 112029

Atributii:
Planificarea organizarea, conducerea şi controlul activităţilor partenerului
Monitorizarea activităţilor desfăşurate la nivelul partenerului 1
Derularea achiziţiilor necesare implementării activităţilor partenerului 1
Gestionarea contractelor cu furnizorii
Gestionarea şi motivarea resurselor umane la nivelul partenerului 1, încheierea contractelor de muncă, a actelor adiţionale, după caz, vizarea statelor de plată
Gestionarea riscurilor proiectului la nivelul partenerului 1
Gestionarea costurilor şi asigurarea fluxului de numerar necesar implementării activităţilor partenerului 1
Întocmirea rapoartelor de progress tehnice şi financiare referitoare la act. partener 1
Monitorizarea activităţii experţilor partenerului 1
Managementul financiar al activ.partenerului 1 inclusiv verificarea doc. financiar contabile ale partenerului
Participarea la sedinţele periodice de implem. ale proiectului şi colaborarea cu echipa de proiect pentru elab. si impl. procedurilor proiectului.

Cerinte privind ocuparea postului

 • Educatie solicitata : Studii tehnice/economice/juridice superioare cu diploma de licenta, durata 4 ani
 • Experienta solicitata: experienta in managementul proiectelor de minim 5 ani
 • Competente solicitate in managementul proiectului dovedite prin certificat de absolvire curs manager de proiect.

Documente necesare in dosarul de candidatura

 • CV-ul (în format Europass) , indicând funcția/rolul în proiect, datate şi semnate de către titular pe fiecare pagină,
 • Diplome, certificate, adeverințe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informațiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii şi experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect

Termen de depunere documente: 26.02.2021

Modalitate de depunere – prin e-mail la adresa office@idasgroup.ro