DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ